Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các báo cáo về năng suất, KPIs, incentive hỗ trợ các bộ phận kinh doanh trực tiếp.
 • Thực hiện các báo cáo phân tích, cảnh báo biến động để hỗ trợ cho các bộ phận phát triển kinh doanh, lực lượng bán và các bộ phận khác.
 • Đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh, năng suất mảng khách hàng đại chúng theo các lát cắt khách hàng, khu vực / chi nhánh, lực lượng bán.
 • Xây dựng sales plan, các chính sách KPIs, Incentive mảng khách hàng đại chúng cho lực lượng bán của khối KHDN.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Quản lý kế hoạch KHDN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

1. Chuyên môn

 • Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng, có kiến thức về vận hành trong Ngân hàng.
 • Có khả năng và yêu thích phân tích và xử lý số liệu.

2. Kỹ năng:

 • Thành thạo excel.
 • Có kinh nghiệm làm việc với PL/SQL hoặc SQL Server, MySQL là lợi thế.
 • Khả năng nghiên cứu học hỏi.
 • Tư duy logic.

3. Trình độ học vấn:

 • Đại học hoặc cao hơn liên quan đến các ngành kỹ thuật: CNTT, ĐTVT, Toán tin, khoa học dữ liệu, hoặc các ngành kinh tế: tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế, toán kinh tế, toán tài chính.

4. Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Có kinh nghiệm phân tích kinh doanh, MIS là một lợi thế.

5. Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.