Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Arts / Creative Design, Banking, Advertising / PR / Communications, Marketing, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh hàng năm cho Ban lãnh đạo Khối KHCN
 2. Nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh doanh qua các kênh truyền thống và kỹ thuật số phục vụ khách hàng cá nhân
 3. Phối hợp với các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu khách hàng và đối thủ
 4. Triển khai công tác khảo sát và phân tích thông tin, dữ liệu về khách hàng, đối thủ và diễn biến thị trường
 5. Thực hiện các buổi phỏng vấn khách hàng chuyên sâu theo nhu cầu từng thời kỳ
 6. Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường (vĩ mô, vi mô)
 7. Đề xuất các thay đổi về sản phẩm và dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát
 8. Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường để có các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu – báo cáo
 9. Liên tục cập nhật xu hướng thị trường và nghiên cứu của các đối thủ
 10. Đầu mối và quản lý hiệu quả ngân sách nghiên cứu thị trường

Job Requirement

1. Trình độ học vấn & kiến thức:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Ưu tiên chuyên ngành: Marketing, quản trị kinh doanh, thống kê phân tích dữ liệu.
 • Tiếng Anh: nghe, nói, viết thành thạo
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý: tối thiểu từ 2 năm
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, marketing: tối thiểu từ 4 năm

3. Kỹ năng làm việc:

 • Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ
 • Kỹ năng nắm bắt xu hướng thị trường và khách hàng
 • Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá, tổng hợp và báo cáo
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và điều phối cuộc họp
 • Ký năng quản lý cơ bản

4. Năng lực cốt lõi

 • Nhiệt huyết, trách nhiệm và chủ động trong công việc
 • Tinh thần làm việc nhóm cao
 • Có tư duy chiến lược
 • Khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng và thị trường
 • Thái độ lấy khách hàng làm trọng tâm
 • Khả năng quản trị thay đổi
 • Khả năng lập kế hoạch và quản lý quá trình triển khai công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.