Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Arts / Creative Design, Banking, Advertising / PR / Communications, Marketing, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Chiến lược và kế hoạch kinh doanh:

 • Đảm bảo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển và dẫn dắt kinh doanh mảng khách hàng đại chúng của khối KHCN được triển khai đến từng đơn vị kinh doanh.
 • Xác định định hướng, kế hoạch phát triển và dẫn dắt kinh doanh với phân khúc khách hàng đại chúng
 • Tư vấn và xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng tại địa bàn đồng thời dẫn dắt các đề xuất, các sáng kiến, giải pháp nhằm phát triển kinh doanh đến các cấp có thẩm quyền.
 • Tăng thị phần của Seabank trên địa bàn

- Mô hình bán hàng và dịch vụ

 • Xây dựng và quản lý mô hình bán hàng và dịch vụ cho đối tượng khách hàng đại chúng phù hợp và khả thi với từng địa bàn
 • Tham gia xây dựng chính sách KPIs, Incentive, năng suất chuẩn; Giám sát và đánh giá KPIs lực lượng bán, đưa ra các cảnh báo.
 • Là đầu mối tiếp nhận các vướng mắc, đề xuất từ lực lượng bán, khách hàng về các chính sách, sản phẩm của phân khúc khách hàng đại chúng, phối hợp với các bộ phận liên quan để có các điều chỉnh phù hợp.
 • Phối hợp với GĐ khu vực khối SSD tương ứng trong công tác triển khai, giám sát các chương trình kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán tại khu vực
 • Là đầu mối triển khai công tác truyền thông, đào tạo, huấn luyện liên quan đến các chương trình kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán tại khu vực
 • Truyền thông trực tiếp các chương trình kinh doanh cho lực lượng phục vụ khách hàng cá nhân
 • Huấn luyện trực tiếp các vị trí phục vụ khách hàng cá nhân trong khu vực
 • Phát triển thương hiệu cùa ngân hàng SeABank trên địa bàn mình quản lý.

- Quản lý chất lượng dịch vụ và tuân thủ

 • Trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng tại các đơn vị về chất lượng dịch vụ để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ cho các đơn vị trong Khu vực.
 • Chỉ đạo triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ trong Khu vực, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Phối hợp với Giám đốc Khu vực trong công tác kiểm soát tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp.

- Văn hóa doanh nghiệp:

 • Phối hợp với GĐ Khu vực xây dựng các hoạt động tập thể hướng đến kết quả chung, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng
 • Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong đội ngũ bán hàng và GĐ khu vực khối SSD

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ KHCN, GĐ Khối KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

- Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
 • Ngoại ngữ:  tiếng Anh (TOEIC từ 605 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương

- Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí GĐ Nghiệp vụ / GĐ Chi nhánh liên quan đến kinh doanh phân khúc khách hàng cá nhân.

- Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng mô hình bán hàng và mô hình tiếp thị
 • Giám sát kết quả kinh doanh
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chất lượng dịch vụ
 • Văn hóa doanh nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.