Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán khách hàng ưu tiên khu vực

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia triển khai chiến lược kinh doanh, thực thi kế hoạch kinh doanh và thúc đẩy bán hàng đối với phân khúc khách hàng ưu tiên và lực lượng bán tại Khu vực/ chi nhánh được phân công phụ trách

 • Thực hiện truyền thông và triển khai các chính sách, chương trình dành cho khách hàng ưu tiên tới khách hàng, khối SSD, lực lượng bán và các bộ phận liên quan tại Khu vực/ chi nhánh được phân công phụ trách.
 • Phối hợp với Khu vực/ Chi nhánh phụ trách triển khai các chương trình kinh doanh, chương trình thi đua, thúc đẩy bán dành cho cán bộ bán hàng và giám sát việc thực thi - quản lý bán hàng.
 • Trực tiếp tham gia tư vấn bán hàng cùng cán bộ bán trong các trường hợp cần thiết.

2. Tham gia phát triển nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp Khách hàng ưu tiên

 • Tham gia xây dựng và triển khai chương trình tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng phục vụ Khách hàng ưu tiên.
 • Tham gia đóng góp ý kiến về định biên nhân sự hàng năm.
 • Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách về lộ trình công danh dành cho lực lượng phục vụ Khách hàng ưu tiên trên toàn hệ thống SeABank.
 • Tham gia xây dựng chính sách KPI, Incentive; Giám sát và đánh giá KPIs lực lượng bán, đưa ra các cảnh báo và biện pháp cải thiện.

3. Tham gia giám sát công tác tuân thủ của lực lượng bán về chính sách, quy trình và đạo đức nghề nghiệp.

4. Tham gia thiết lập các nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động hợp tác đối tác khách hàng chiến lược của ngân hàng và các nguồn khác.

5. Là đầu mối thu thập các thông tin từ lực lượng bán, khách hàng, chuyển lại cho các bộ phận liên quan để có các điều chỉnh phù hợp.

6. Hỗ trợ Lãnh đạo trong việc hướng dẫn và đào tạo các chuyên viên trong bộ phận về chuyên môn nghiệp vụ và triển khai công việc.

7. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc KHUT khu vực.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm ở các vị trí của Ngân hàng có Nghiệp vụ liên quan đến việc phát triển các chương trình kinh doanh tối thiểu 7 năm kinh nghiệm tại vị trí Thúc đẩy kinh doanh và 3 năm kinh nghiệm quản lý.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ, phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của Ngân hàng; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Phát triển các chương trình kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
 • Giám sát việc thực hiện
 • Kĩ năng phân tích và đánh giá năng suất
 • Kĩ năng Excel, Powerpoint
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 •  Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý quá trình thực hiện
 • Kỹ năng phát triển con người

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.