Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 27/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn  nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 2. Tham gia đóng góp hoặc trực tiếp thực hiện Xây dựng, ban hành các Tiêu chuẩn; Quy trình, Quy định có liên quan đến Chất lượng dịch vụ 
 3. Triển khai các hoạt động nhằm Giám sát việc tuân thủ các Quy định, tiêu chuẩn liên quan đến Chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
  • Kiểm tra trực tiếp tại các điểm giao dịch
  • Triển khai các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến khách hàng qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp (điện thoại, email, website ...)
  • Triển khai chương trình Khách hàng bí mật
  • Giám sát chất lượng dịch vụ qua hệ thống camera
  • Đo lường thời gian thực hiện giao dịch căn cứ trên các dữ liệu từ hệ thống
  • Theo dõi các phàn nàn của khách hàng về Chất lượng dịch vụ
 4. Triển khai các hoạt động Nâng cao chất lượng dịch vụ,  bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 • Các chương trình đào tạo/ hội thảo liên quan đến chất lượng dịch vụ cho CBNV
 • Khảo sát chất lượng dịch vụ tại các ngân hàng/ tổ chức khác nhằm so sánh, học hỏi các điểm tốt và áp dụng tại SeABank
 • Triển khai các chương trình thi đua nội bộ nhằm khuyến khích/ thúc đẩy nâng cao CLDV.
 • Đề xuất và triển khai các hoạt động, cải tiến khác nhằm nâng cao trải ngiệm khách hàng
 • Thực hiện các bản tin truyền thông nhằm hỗ trợ công tác nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Job Requirement

 1. Bằng cấp/Nghiệp vụ: Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; QTKD; Quản lý chất lượng …
 2. Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về lĩnh vực tài chính; chất lượng dịch vụ. Ưu tiên có hiểu biết về Quản lý trải nghiệm khách hàng
 3. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trong ngân hàng/ đào tạo hoặc lĩnh vực dịch vụ cao cấp khác. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Quản lý trải nghiệm khách hàng tại các tổ chức lớn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.