Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, phát triển mới, cải tiến sản phẩm, chính sách, công việc, dự án…có liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng  Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN  cho phân khúc/tiểu phân khúc KHCN;
 2. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp về chinh sách nhằm thúc đẩy và hoàn thành chỉ tiêu doanh số sản phẩm.
 3. Phối hợp, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài SeABank để thực thi các nhiệm vụ được giao;
 4. Thực hiện/phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng để đề xuất các sáng kiến, giải pháp về  một, một số sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN được giao quản lý nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả kinh doanh;
 5. Giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN  được giao cho các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ.
 6. Thực hiện theo dõi các cơ chế miễn, giảm phí, lãi suất, hoa hồng, thời gian ân hạn, đến hạn của các sản phẩm mình được giao quản lý, báo cáo cấp trên quyết định; Thực hiện/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến các báo cáo quản trị/báo cáo cho các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank theo yêu cầu cụ thể;
 7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN, Ban giám đốc Trung tâm PTSP KHCN, Ban giám đốc Khối KHCN.

Job Requirement

Năng lực chuyên môn:

- Kiến thức:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng

+ Tối thiểu 1 -3 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp; kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp; có kinh nghiệm triển khai số hóa là lợi thế.

+ Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc 

Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm

+ Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.

+ Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ

Năng lực cốt lõi:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

+ Khả năng đánh giá và ra quyết định

+ Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

+ Khả năng giải quyết vấn đề

+ Khả năng xây dựng các mối quan hệ

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.