Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Quality Control (QA/QC), Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia đóng góp hoặc trực tiếp thực hiện Xây dựng, ban hành các Tiêu chuẩn; Quy trình, Quy định có liên quan đến Chất lượng dịch vụ
 • Triển khai các hoạt động nhằm Giám sát việc tuân thủ các Quy định
 • Triển khai các hoạt động Nâng cao chất lượng dịch vụ
 • Hỗ trợ và chịu trách nhiệm chính về kết quả chất lượng dịch vụ tại các đơn vị/ khu vực được phân công phụ trách

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

Kinh nghiệm công tác:   

 • Tối thiếu 01 năm kinh nghiệm trong ngân hàng/ đào tạo hoặc lĩnh vực dịch vụ cao cấp khác

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ phân khúc khách hàng cá nhân, phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh;
 • Quy định của Pháp luật
 1. Kỹ năng:
 • Sử dụng excel, power point, xây dựng bảng biểu, slide
 • Kĩ năng giao tiếp thuyết trình, truyền thông, truyền lửa
 • Giám sát kết quả kinh doanh
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chất lượng dịch vụ

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: KHCN_QLCLDV_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.