Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phát triển đối tác chiến lược

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng các đối tác chiến lược để đưa ra phương án hợp tác cụ thể và bán chéo cho đối tác chiến lược.
 • Xây dựng quy trình phối hợp nội bộ để vận hành các chương trình hợp tác với đối tác chiến lược
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng đối với từng đối tác chiến lược và phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh trong việc giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.
 • Xây dựng các chính sách và chương trình kinh doanh phù hợp với đối tượng Khách hàng trong chương trình hợp tác và bán chéo cho đối tác chiến lược

- Đề xuất các chính sách liên quan đến khách hàng và lực lượng phục vụ:

 • Từ các phân tích về thị trường, và danh mục khách hàng, đánh giá và đưa ra các chính sách tối ưu hóa (bán thêm, bán chéo) và giữ chân các khách hàng (Chăm sóc, Loyalty…)SeABank;
 • Đề xuất và thực hiện cải tiến các hệ thống nhằm đảm bảo quản lý và theo dõi được đặc điểm, hành vi, nhu cầu của Khách hàng và khai thác được khách hàng
 • Xây dựng bộ chính sách tiêu chuẩn cho các phân khúc khách hàng cá nhân: Chính sách nhận diện và chăm sóc KH, Chính sách trải nghiệm khách hàng, Chương trình khách hàng thân thiết – gắn kết bền lâu;...
 • Xây dựng chính sách cho lực lượng phục vụ: Tiêu chuẩn năng lực, lộ trình phát triển, chương trình đào tạo / nâng cao năng lực.

- Giám sát điều phối và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách chương trình:

 • Giám sát việc thực thi các chính sách và chương trình kinh doanh đã ban hành cho đối tượng CBNV của đối tác chiến lược và lực lượng phục vụ;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát và điều phối việc thực thi của chính sách và chương trình;

 - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc/Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lước/Giám đốc Phát triển kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược/ Giám đốc TT Phát triển kênh đối tác & giao dịch KHCN / Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

- Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

- Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí liên quan đến phát triển kênh đối tác.

- Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Quản trị và Đạo đức
 • Quản lý Rủi ro và Vốn
 • Kỹ năng Quản lý tăng trưởng lợi nhuận
 • Tư duy khách hàng là trọng tâm
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Am hiểu khách hàng
 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng
 • Khả năng tư duy chiến lược, lập kế hoạch và tổ chức triển khai
 • Khả năng dẫn dắt, quản lý con người và quản lý sự thay đổi
 • Khả năng quản trị hiệu quả hoạt động
 • Khả năng hợp tác, cộng tác trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.