Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khôi KHCN - Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm Tài khoản.

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xây dựng phát triển mới và cải tiến các sản phẩm Thẻ, tài khoản.
 2. Xây dựng và đề xuất các giải pháp bán Gói (thẻ, tài khoản, SMS, Ebank) phù hợp các tập khách hàng mục tiêu khác nhau.
 3. Quản lý, kiểm soát và xây dựng chương trình để cải tiến về các chỉ số liên quan đến dịch vụ hỗ trợ sau bán thẻ (tỷ lệ tài khoản hoạt động, không hoạt động…)
 4. Xây dựng và đề xuất các giải pháp liên quan đến dịch vụ trả lương
 5. Lên kế hoạch, ngân sách chi phí, đệ trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt để phát triển mới sản phẩm và dịch vụ tài khoản, chương trình thúc đẩy giao dịch qua tài khoản, thúc đẩy duy trì CASA.
 6. Xây dựng và quản lý các quy trình, chính sách giá và phí liên quan đến sản phẩm và dịch vụ tài khoản.
 7. Tổ chức, phối hợp cùng các bộ phận để nghiên cứu thị trường hiện tại và tiềm năng, phân tích đối thủ cạnh tranh để đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm liên quan mảng tài khoản.
 8. Xây dựng kế hoạch, tổ chức nguồn lực, triển khai/phối hợp triển khai, giám sát đánh giá các đầu mối triển khai các khía cạnh liên quan.
 9. Tham gia tư vấn/trực tiếp đào tạo các khóa học về sản phẩm trên toàn hệ thống.
 10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/phân công của GĐ PTSP KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm: làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng  liên quan đến việc phát triển sản phẩm, marketing, hoặc Phát triển kinh doanh Khách hàng cá nhân, Phát triển kinh doanh khách hàng ưu tiên.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng cá nhân

Kỹ năng:

 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm thẻ, tài khoản, casa.
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.