Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, IT - Software, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Nghiên cứu, phân tích thị trường, phân loại khách hàng nhằm phát hiện các nhu cầu liên quan đến Dịch vụ Ngân hàng Số, từ đó triển khai các kế hoạch;
 2. Xây dựng và triển khai, vận hành các Chương trình thúc đẩy nội bộ, Chương trình khuyến mại cho Khách hàng, các chiến dịch truyền thông;
 3. Nghiên cứu, đề xuất, tham gia cải tiến sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số để làm tăng quy mô doanh số và hiệu quả hoạt động kinh doanh;
 4. Tổ chức đào tạo/truyền thông nội bộ/giải đáp về chuyên môn do bộ phận mình phụ trách cho các Cá nhân, Đơn vị của SeABank cần hỗ trợ
 5. Điều phối, quản lý Chuyên viên do mình phụ trách (nếu có) để đảm bảo hoàn thành công việc được giao .
 6. Đề xuất kế hoạch về Kpis được giao lên Cấp lãnh đạo trực tiếp; Triển khai kế hoạch và báo cáo cấp lãnh đạo trực tiếp.
 7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Dịch vụ Ngân hàng số hoặc 3 năm kinh nghiệm sale mảng TCNH
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc 
 • Kỹ năng vận hành và phát triển kinh doanh
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng tư duy sáng tạo, tư duy logic

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.