Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN -Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển đối tác liên kết

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Hỗ trợ Giám đốc phát triển đối tác trong việc quản lý, phát triển quan hệ đại lý:

 •  Đánh giá tiềm năng, xác định cơ hội hợp tác, cơ hội bán chéo  để xây dựng kế hoạch, chương trình kinh doanh cho đối tác, CBNV của các doanh nghiệp
 • Quản lý mạng lưới đại lý được phân công đồng thời tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với các đại lý tiềm năng.
 • Phân bổ mạng lưới đại lý, các đối tác  tới các chi nhánh theo tiêu chí đã xây dựng
 • Quản lý danh mục CBNV của các doanh nghiệp bán chéo được phân công, phối hợp với TTKHUT và TTKHCN xây dựng và triển khai các chương trình bán chéo, bán thêm phù hợp.
 • Phối hợp xây dựng, điều chỉnh gói giải pháp, phù hợp với nhu cầu của đối tác/đại lý và theo định hướng của Ban lãnh đạo
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch bán hàng đối với mỗi đối tác chiến lược và  giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.
 • Quản lý danh mục hồ sơ hợp tác đối tác theo đúng quy định
 • Trao đổi, truyền thông và hỗ trợ với các đơn vị kinh doanh nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết.
 • Tiếp nhận các nội dung, vướng mắc và đưa ra các giải pháp/đề xuất liên quan đến việc chăm sóc và phục vụ đối tác, khách hàng qua kênh đối tác.

2. Xây dựng quy trình làm việc với đối tác, quy trình quản lý nguồn giới thiệu khách hàng và các hướng dẫn triển khai với đối tác, đại lý

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Phát triển đối tác liên kết/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm ở các vị trí của Ngân hàng có Nghiệp vụ liên quan đến việc liên kết đối tác ngân hàng

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ, phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của Ngân hàng; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Tinh thần phục vụ khách hàng
 • Làm việc theo nhóm
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 •  Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý quá trình thực hiện
 • Kỹ năng phát triển con người
 • Dẫn dắt sự thay đổi
 • Xây dựng các mối quan hệ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.