Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thúc đẩy phát triển danh mục đối tác sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản theo định hướng chiến lược dài hạn cũng như các kế hoạch phát triển kinh doanh từng thời kỳ, thông qua mạng lưới các đơn vị kinh doanh và các Khối Kinh doanh tại Hội Sở SeABank.
 2. Tổ chức/ phối hợp cùng các đơn vị kinh doanh thiết kế và tổ chức tư vấn cho đối tác nhằm giới thiệu dịch vụ trả lương của SeABank.
 3. Phối hợp với các bộ phận kinh doanh thuộc các Khối Kinh doanh tại HO (Khối KHDNL, Khối DN, Khối Đầu tư) nhằm khai thác tệp KH thuộc danh mục khách hàng hiện hữu theo phân khúc để chào bán dịch vụ.
 4. Quản trị hiệu quả, theo dõi, kiểm soát các cơ chế miễn giảm giá, phí các sản phẩm, dịch vụ đi kèm dịch vụ trả lương.
 5. Lên kế hoạch, ngân sách chi phí, đệ trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt để phát triển mới dịch vụ trả lương.
 6. Phối hợp xây dựng và quản lý các quy trình, chính sách liên quan đến dịch vụ trả lương và các ứng dụng của sản phẩm
 7. Đầu mối hỗ trợ các đơn vị kinh doanh các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai dịch vụ trả lương
 8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Quản lý và Phát triển Quan hệ Đối tác Liên kết – Khối Khách hàng cá nhân và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ

Job Requirement

Kiến thức:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng

- Kiến thức chung về kinh tế

- Có kinh nghiệm phát triển dịch vụ trả lương hoặc phát triển đối tác bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

- Khả năng Tiếng Anh khá

Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm/dịch vụ

- Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh

- Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ

Năng lực cốt lõi:

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Khả năng phát triển con người

- Khả năng tư duy chiến lược

- Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

- Khả năng giải quyết vấn đề

- Khả năng xây dựng các mối quan hệ

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: KHCN_Payroll_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.