Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 Chức năng

Phối hợp phát triển và Quản lý các dịch vụ liên quan đến khách hàng sau bán, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh, tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân trong từng thời kỳ.

 Nhiệm vụ

Các công việc thường xuyên

 1. Quản lý, kiểm soát và xây dựng các chương trình để cải tiến về các chỉ số liên quan đến dịch vụ thẻ, tài khoản, ebank (doanh số giao dịch, tỷ lệ kích hoạt, tỷ lệ reactive…)
 2. Quản lý, theo dõi, báo cáo hoạt động giao dịch của chủ thẻ, user ebank, đề xuất các chính sách, chương trình nhằm kích thích khách hàng sử dụng các sản phẩm, tăng doanh số chi tiêu.
 3. Xây dựng, tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn các bộ phận liên quan đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán.
 4. Xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại cho chủ thẻ user ebank trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch kinh doanh chung của Khối KHCN.
 5. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng tại các điểm ưu đãi, chương trình ưu đãi cho chủ thẻ của các đối tác, tổ chức thẻ quốc tế. Chịu trách nhiệm về chất lượng các chương trình kết hợp với đối tác ebank, điểm thanh toán QRCode,…
 6. Lên kế hoạch, ngân sách chi phí liên quan đến các chương trình thúc đẩy doanh số sử dụng thẻ, tài khoản ebank, tỷ lệ kích hoạt, doanh số giao dịch, đệ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Tổ chức/ phối hợp cùng các bộ phận để nghiên cứu thị trường hiện tại và tiềm năng, phân tích đối thủ cạnh tranh trên các khía cạnh liên quan.
 8. Đầu mối hỗ trợ các đơn vị kinh doanh các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai sản phẩm/dịch vụ quản lý khách hàng sau bán.
 9. Tham gia tư vấn/ trực tiếp đào tạo các khóa học về sản phẩm/dịch vụ quản lý khách hàng sau bán trên toàn hệ thống.
 10. Thực hiện truyền thông nội bộ, phối hợp các bộ phận liên quan truyền thông chương trình, tính năng, sản phẩm thẻ, ebank,… mới tới khách hàn

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ PTSP KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học trở lên các Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
 • Ngoại ngữ:  tiếng Anh

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm: kinh nghiệm từ 1 năm vị trí liên quan đến quản lý sau bán, chăm sóc khách hàng sau bán hoặc Từ 3 năm triển khai bán trực tiếp các sản phẩm phân khúc khách hàng cá nhân 

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy định của Pháp luật
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng cá nhân
 • Am hiểu về các sản phẩm chuyên sâu dành cho khách hàng cá nhân như sản phẩm đầu tư, sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ quản lý tài sản
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm thẻ, ATM, POS, Ecom
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.