Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Hỗ trợ Kinh doanh và Thúc đẩy bán

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Insurance, Customer Service, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mô hình bán hàng và mô hình bán hàng và dịch vụ

 1. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB khu vực Xây dựng và quản lý mô hình bán hàng và dịch vụ cho đối tượng khách hàng đại chúng phù hợp và khả thi với từng địa bàn
 2. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực trong công tác phân bổ và giám sát việc thực hiện KPIs
 3. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực trong công tác triển khai các chương trình kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán tại khu vực
 4. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực trong các công tác truyền thông, đào tạo, huấn luyện liên quan đến các chương trình kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán tại khu vực
 5. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực giám sát định kỳ các chương trình kinh doanh, chương trình thúc đẩy bán tại khu vực
 6. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực trong công tác thúc đẩy kinh doanh
 7. Cầu nối của đơn vị kinh doanh với các trung tâm, bộ phận của Khối KHCN
 8. Tiếp nhận các vướng mắc, đề xuất từ lực lượng bán, khách hàng về các chính sách, sản phẩm của phân khúc khách hàng đại chúng, phối hợp với các bộ phận liên quan để có các điều chỉnh phù hợp.

Quản lý chất lượng dịch vụ và tuân thủ

 1. Hỗ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực truyền thông các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ trong Khu vực, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
 2. Hỗ trợ Giám đốc HTKD& TĐB Khu vực trong công tác kiểm soát tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ KHCN Khu vực và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….

Kinh nghiệm công tác:   

 • Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm tại các vị trí liên quan: thúc đẩy hiệu quả/ thúc đẩy kinh doanh tại các tổ chức tài chính ngân hàng là lợi thế lớn
 • Ứng viên có kinh nghiệm quan hệ khách hàng cá nhân từ 3 năm, trưởng nhóm quan hệ khách hàng từ 1-3 năm

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp;
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ phân khúc khách hàng cá nhân, phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh;
 • Quy định của Pháp luật
 1. Kỹ năng:
 • Sử dụng excel, power point, xây dựng bảng biểu, slide
 • Kĩ năng giao tiếp thuyết trình, truyền thông, truyền lửa
 • Giám sát kết quả kinh doanh
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Chất lượng dịch vụ

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.