Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, IT - Software, Customer Service, Banking
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công việc thường xuyên

 • Nghiên cứu, phân tích thị trường, phân loại khách hàng nhằm phát hiện các nhu cầu liên quan đến Dịch vụ Ngân hàng Số, từ đó phát triển các đề xuất, điều phối các đơn vị hỗ trợ hiện thực hóa với các sản phẩm, dịch vụ trên hạ tầng cơ sở của SeABank;
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới các đối tác trong số các công ty công nghệ tài chính (Fintech), các công ty bán lẻ, viễn thông, di động nhằm bổ trợ lẫn nhau cung cấp các giá trị gia tăng cho khách hàng, qua đó mở rộng quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của SeABank;
 • Nghiên cứu, đề xuất, tham gia cải tiến các quy trình nghiệp vụ nhằm tích hợp các công nghệ số như công nghệ di động, phân tích dữ liệu, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, các phương pháp thanh toán mới, công nghệ mới…với mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng và cải thiện quy trình bên trong SeABank;
 • Đề xuất và tham gia phối hợp, triển khai các dự án có liên quan đến Dịch vụ ngân hàng số: xây dựng thực thể ngân hàng số, thiết kế, cải tiến và đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy mở rộng thị trường và kiến tạo nhu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ số; cải thiện năng lực cung cấp Dịch vụ Ngân hàng Số; số hóa các quy trình nghiệp vụ;
 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng Dịch vụ Ngân hàng Số;
 • Tổ chức đào tạo/đào tạo/giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến Dịch vụ Ngân hàng Số KHCN cho các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ.

Quản lý và phát triển đội ngũ

 • Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV mình quản lý,...) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong nội bộ Trung tâm, Khối KHCN và các bộ phận khác ngoài khối có liên quan.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Job Requirement

Kiến thức:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến mảng Dịch vụ Ngân hàng số/công nghệ tài chính
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm về phát triển Dịch vụ Ngân hàng số/công nghệ tài chính
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc

Kỹ năng chuyên môn:

 • ​​Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch

 • Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ

Năng lực cốt lõi:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.