Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Quản lý Chiến dịch và Kênh bán KHDN

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 20/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán theo sản phẩm, chương trình kinh doanh theo các tập khách hàng;
 2. Xây dựng các chương trình về lương kinh doanh cho đội ngũ bán, chịu trách nhiệm làm việc với các Khối liên quan trong việc lập ngân sách và thực hiện chi trả lương kinh doanh cho đội ngũ bán hang;
 3. Phối hợp với Ban Truyền thông trong các chương trình quảng cáo sản phẩm, giúp khách hàng nhận diện các sản phẩm doanh nghiệp SeABank tốt hơn, các chương trình pull/push khách hang;
 4. Quản lý, theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả kênh bán, chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ của các kênh bán bao gồm cả kênh Chi nhánh và kênh thay thế;
 5. Nghiên cứu để đề xuất các kênh bán thay thế hiệu quả, các phương án nâng cao hiệu quả kênh bán thay thế, đầu mối tổ chức các chương trình thí điểm các kênh bán thay thế mới;
 6. Xây dựng, triển khai các chương trình Marketing của Khối KHDN.
 7. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận,  xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong Bộ phận,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 8.  Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của Bộ phận & Ngân sách Marketing Khối Khách hàng doanh nghiệp theo hạn mức đã được duyệt.
 9.  Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận (hoặc của Trung tâm).​

 

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên có bằng thạc sỹ

- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …

- Tiếng Anh: TOEIC từ 500 trở lên

- Thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

2. Kinh nghiệm công tác:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, bán hàng, thẩm định tín dụng. Trong đó có tối thiểu 3 năm làm cấp quản lý từ Giám đốc chi nhánh cấp 1/Khu vực/Vùng liên quan đến hoạt động kinh doanh KHDN.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.