Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh KHDN

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 14/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đầu mối của Khối KHDN tương tác trực tiếp với khu vực/Chi nhánh/Sale tại từng khu vực Khối Bán hàng và dịch vụ được giao nhiệm vụ, nhằm định hướng kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động bán hàng, 

2. Đầu mối triển khai các chiến dịch kinh doanh (Sale Campaign), triển khai chương trình bán sản phẩm, chuỗi giá trị và hệ sinh thái, phân bổ tập khách hàng xuống các đội ngũ bán hàng tại khu vực Khối Bán hàng và dịch vụ được giao nhiệm vụ

3. Phối hợp tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phát triển năng lực đội ngũ bán.  phối hợp với chi nhánh trong công tác họp bán hàng, thúc đẩy năng suất KPIs của RM.

4. Nhận diện nhu cầu khách hàng theo khu vực, địa bàn, tiếp nhận phản hồi từ các chi nhánh để đề xuất phát triển sản phẩm mới, điều chỉnh chính sách, sản phẩm cho phù hợp với địa bàn.

5. Hỗ trợ bán hàng: cùng chi nhánh đi gặp khách hàng, hỗ trợ bảo vệ tờ trình trước các cấp phê duyệt, phối hợp với các Khối tại HO để đưa ra các giải pháp cho khách hàng/chi nhánh, 

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công/ủy quyền của Giám đốc Trung tâm

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên có bằng thạc sỹ

- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …

- Tiếng Anh: TOEIC từ 500 trở lên

- Thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

2. Kinh nghiệm công tác:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, bán hàng, thẩm định tín dụng. Trong đó có tối thiểu 3 năm làm cấp quản lý từ Giám đốc chi nhánh cấp 1/Khu vực/Vùng liên quan đến hoạt động kinh doanh KHDN.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.