Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Khách hàng Cá nhân - Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch/Ngân Sách

- Tham mưu cho Giám Đốc Khối KHCN trong việc phát triển chiến lược bán lẻ, ngân sách, và chỉ tiêu/KPIs

- Xây dựng và triển khai chiến lược, ngân sách và chỉ tiêu/KPIs cho bộ phận phát triển sản phẩm KHCN theo định hướng chung của Khối KHCN và của SeABank trong từng thời kỳ.

- Quản lý nguồn lực của Trung tâm PTSP (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV do mình quản lý….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, định hướng và lập kế hoạch marketing cho phân khúc KHCN.

2. Công việc thường xuyên

- Phát triển sản phẩm và quản lý danh mục sản phẩm

 • Chịu trách nhiệm toàn diện về việc phát triển sản phẩm mới và điều chỉnh sản phẩm cũ theo nhu cầu của các phân khúc khách hàng.
 • Quản lý hiệu quả kinh doanh của danh mục sản phẩm.
 • Xây dựng và quản lý các mô hình giá của sản phẩm theo từng phân khúc.
 • Đánh giá rủi ro và quản lý hiệu quả kiểm soát rủi ro theo danh mục sản phẩm và sản phẩm theo phân khúc.

- Quản lý giao dịch thanh toán

 • Thúc đẩy tăng chi tiêu giao dịch thẻ và giao dịch thanh toán.
 • Phát triển đối tác chấp nhận thẻ, đối tác hợp tác các chương trình thẻ.
 • Quản lý dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế.
 • Quản lý ứng dụng của sản phẩm cung ứng qua các kênh thanh toán như ATM, POS, Ebank và kênh thanh toán không dùng tiền mặt khác.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan quản lý lãi lỗ của hoạt động đầu tư và triển khai các kênh thanh toán phục vụ KHCN.

- Quản trị hiệu quả sản phẩm

 • Đầu mối hỗ trợ các chi nhánh, trung tâm khách hàng trong quá trình triển khai sản phẩm, chương trình bán sản phẩm.
 • Theo dõi, kiểm soát các cơ chế miễn giảm, phí lãi suất, thời gian ân hạn, đến hạn của các sản phẩm.
 • Xây dựng tài liệu đào tạo và tham gia đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đối tượng liên quan.
 • Theo dõi triển khai sử dụng chi phí đầu tư chung cho các sản phẩm/ dịch vụ để đảm bảo cân đối hiệu quả tổng thể.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối KHCN và/ hoặc người được phân công, ủy quyền theo quy định của Seabank trong từng thời kỳ

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
 • Ngoại ngữ:  tiếng Anh (TOEIC từ 605 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương

2. Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 5 năm ở vị trí GĐ Nghiệp vụ / GĐ Chi nhánh liên quan đến kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên.

3. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

- Kiến thức:

 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

- Kỹ năng:

 • Quản trị và Đạo đức
 • Lãnh đạo về Ngân hàng Bán lẻ
 • Lãnh đạo về vận hành mảng Ngân hàng Bán lẻ
 • Quản lý Rủi ro và Vốn
 • Kỹ năng Quản lý tăng trưởng lợi nhuận
 • Tư duy khách hàng là trọng tâm
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Am hiểu khách hàng
 • Am hiểu các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng
 • Khả năng tư duy chiến lược, lập kế hoạch và tổ chức triển khai
 • Khả năng dẫn dắt, quản lý con người và quản lý sự thay đổi
 • Khả năng quản trị hiệu quả hoạt động
 • Khả năng hợp tác, cộng tác trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.