Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Đầu tư - Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 14/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực hiện thu thập thông tin doanh nghiệp, và làm các báo cáo phân tích công ty, ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh cho mục đích tư vấn tài chính cho khách hàng; Tìm kiếm, thu thập và xây dựng, lưu trữ hệ thống thông tin, dữ liệu liên quan đến công ty mình phụ trách;
 2. Khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính - ngân hàng, tư vấn huy động vốn …;
 3. Thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ tư vấn với các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán…);
 4. Tham gia tìm kiếm khách hàng; Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng được phân công phụ trách
 5. Phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và áp dụng các giải pháp hệ thống, văn bản quy trình, quy định  nhằm  hỗ trợ kiểm soát, tối đa hóa hiệu quả trong các hoạt động tư vấn.
 6. Hỗ trợ cho chuyên viên khác khi cần thiết và trực tiếp kèm cặp hướng dẫn các chuyên viên mới. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, sản phẩm nội bộ cũng như cung cấp các dịch vụ về tư vấn, chia sẻ thông tin với khách hàng
 7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Ban lãnh đạo Khối.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế - Chứng khoán
 • Tiếng Anh thành  thạo

Kinh nghiệm công tác:   

Đối với chuyên viên: tối thiểu 1 năm về tài chính ngân hàng

Đối với chuyên viên chính: tối thiểu 2 năm về tài chính ngân hàng, hoặc trong đó 1 năm lĩnh vực tư vấn, đầu tư, chứng khoán

Đối với chuyên viên cao cấp: tối thiểu 3 năm về tài chính ngân hàng, trong đó 2 năm lĩnh vực tư vấn, đầu tư, chứng khoán

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.