Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích và Phát triển sản phẩm

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ .
 3. Triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư.
 4. Triển khai tìm hiểu thị trường, phân tích khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất xây dựng và phát triển các sản phẩm dịch vụ đầu tư đáp ứng cao nhất nhu cầu của từng phân khúc khách hàng;
 5. Phối hợp với các bộ phận liên quan của SeABank xây dựng các sản phẩm đầu tư tài chính, sản phẩm tài chính cấu trúc  theo quy định của SeABank và pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ; Xây dựng các sản phẩm giao dịch, chương trình sản phẩm, gói sản phẩm hỗ trợ tài chính cho mảng dịch vụ chứng khoán;
 6. Định kỳ rà soát các sản phẩm, chính sách để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách hàng từng thời kỳ;
 7. Phối hợp với các các đơn vị trong hệ thống để triển khai, hướng dẫn và đào tạo cán bộ kinh doanh, tư vấn và hỗ trợ bán sản phẩm đầu tư;
 8. Phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và áp dụng các giải pháp hệ thống, văn bản quy trình, quy định  nhằm hỗ trợ kiểm soát, tối đa hóa hiệu quả trong các hoạt động phân tích và phát triển sản phẩm.
 9. Hỗ trợ cho chuyên viên khác khi cần thiết và trực tiếp kèm cặp hướng dẫn các chuyên viên mới. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, sản phẩm nội bộ cũng như cung cấp các dịch vụ, chia sẻ thông tin với khách hàng.
 10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Ban lãnh đạo Khối.

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế - Chứng khoán
 • Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh thành  thạo các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Từ 1 năm kinh doanh thị trường tài chính, hoặc nghiệp vụ ngân hàng

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Hiểu hệ thống SeABank
 • Hiểu nghiệp vụ đầu tư trên thị trường tài chính.
 • Hiểu được quy định/Quy trình tác nghiệp về đầu tư kinh doanh.

Kỹ năng:

 • Có khả năng làm việc một cách độc lập, chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao

 • Có Khả năng phân tích và tổng hợp và đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô, thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn, đàm phán và thuyết phục tốt

Yêu cầu khác:       

 • Cam kết gắn bó với tổ chức và Tâm huyết với công việc.

 • Chủ động với công việc

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: DT_PT&PTSP_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.