Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - CV Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT

 • Ba Ria - Vung Tau
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, IT - Hardware / Network
 • 01/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Thực thi theo kế hoạch hoạt động, cơ cấu, quy trình, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc của mảng hỗ trợ triển khai hạ tầng
 2. Thực hiện/giám sát chất lượng bảo trì định kỳ các hệ thống CNTT tại các đơn vị được phân công quản lý.
 3. Xử lý trực tiếp các sự cố, các yêu cầu của người dùng về CNTT.
 4. Triển khai, lắp đặt, xử lý các sự cố về hạ tầng CNTT.
 5. Triển khai hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển mạng lưới.
 6. Tuân thủ và thực thi các chính sách an toàn thông tin trên toàn bộ hạ tầng truyền thông và thiết bị đầu cuối.
 7. Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ CNTT và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
 8. Thực hiện thay đổi theo đúng quy trình và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết công việc theo đúng mục tiêu chất lượng cam kết.

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học
 • Riêng vị trí CV hỗ trợ triển khai hạ tầng (tính chất công việc phải di chuyển nhiều): Yêu cầu tối thiểu là Cao đẳng
 • Chuyên ngành đào tạo: CNTT hoặc điện tử viễn thông
 • Tiếng Anh: Đọc và dịch tài liệu chuyên môn
 1. Kinh nghiệm công tác:   
 • CVCC: tối thiểu 5  năm kinh nghiệm hỗ trợ & triển khai hạ tầng công nghệ
 • CVC: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ & triển khai hạ tầng công nghệ2. Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           
 • Có kiến thức/kinh nghiệm trong việc triển khai, khắc phục sự cố đối với PC, Camera, LAN, WAN…
 • Với các cán bộ hỗ trợ triển khai hạ tầng tại địa bàn tỉnh: ưu tiên thêm người có kinh nghiệm/hiểu biết về hệ thống ATM, POS
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt
 • Yêu cầu khác:
  • Sẵn sàng đi công tác các địa bàn trong khu vực mình phụ trách
  • Cẩn thận, chủ động, sáng tạo, trung thực trong công việc.
  • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
  • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
  • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.