Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ ngân hàng số - Chuyên viên Quản lý dự án

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking, Quality Control (QA/QC)
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực tiếp tham gia hỗ trợ triển khai một số dự án được phân công với vai trò điều phối dự án, hỗ trợ các PM điều phối các công việc của dự án,

- Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, báo cáo tính tuân thủ quy trình QLDA của các dự án mình tham gia đảm bảo mỗi dự án có đầy đủ các tài liệu bắt buộc, thực hiện theo các bước trong quy trình, tuân thủ cơ chế làm việc, báo cáo.

- Thu thập đầy đủ thông tin, đưa ra các đánh giá và nhận định khách quan về tiến độ, khó khăn, rủi ro, của các dự án được phân công, đồng thời hỗ trợ PM trong việc xử lý các vấn đề khó khăn đó.

- Đề xuất các sáng kiến đóng góp cho dự án, PMO, KCN NHS, SeABank

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

Job Requirement

- Trình độ Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học trở lên

- Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

 • Kiến thức quản lý dự án
 • Tiếng Anh tốt
 • Thành thạo các kỹ năng về tin học văn phòng
 1. Các Kỹ Năng/ Skills
 • Kỹ năng, phân tích, tổng hợp báo cáo tốt
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề và phản biện tốt
 • Kỹ năng quản lý công việc và sắp xếp thời gian tốt
 1. Các Kinh nghiệm Liên quan
 • Kinh nghiệm trong linh vực trợ lý quản lý dự án
 • Sinh viên mới ra trường có mong muốn làm Quản lý dự án

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.