Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện việc bảo trì định kỳ các hệ thống CNTT tại các đơn vị được phân công quản lý
 • Xử lý trực tiếp các sự cố, các yêu cầu của người dùng về CNTT
 • Triển khai, lắp đặt, xử lý các sự cố về hạ tầng CNTT
 • Phối hợp triển khai hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển mạng lưới
 • Hỗ trợ, phối hợp với các phòng, ban thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ CNTT và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT
 • Có ít nhất 2 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai, khắc phục sự cố đối với PC, Camera, LAN, WAN
 • Có hiểu biết về Active Directory và Office của Microsoft.
 • Ưu tiên có kiến thức về ITIL và vận hành dịch vụ CNTT

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.