Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích dữ liệu (Data Warehouse)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế lập trình chuyển đổi dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu giao dịch về kho hợp nhất ODS (Operational Data Store). Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse, Data mart.
 • Xây dựng và phát triển các hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data)
 • Xây dựng, phát triển các công cụ khai thác dữ liệu lớn, quản trị dữ liệu lớn trên nền tảng Cloudera
 • Tìm hiểu, phân tích, đánh giá các nguồn dữ liệu và xây dựng các phương án kết nối dữ liệu đúng logic, nhanh và ổn định
 • Thực hiện các tiến trình ETL/ELT (batch processing, streaming processing)  vào vùng ODS, model testing để đảm bảo dữ liệu đúng ý nghĩa
 • Xây dựng và cập nhật các bộ tài liệu để các đội phân tích dễ dàng sử dụng DW
 • Kiểm soát khả năng hoạt động của DW, theo dõi và giải quyết ngay khi có sự cố phát sinh
 • Triển khai các ứng dụng phân tích trên BI, tạo báo cáo theo yêu cầu kinh doanh của ngân hàng.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm làm việc về Data Warehouse, BI, Data Lake, Big Data
 • Phối hợp, hỗ trợ Data Scientist trong việc chuẩn bị dữ liệu, chuyển đổi các mô hình, thuật toán học máy thành các bản đặc tả, thiết kế phần mềm đảm bảo chúng có thể được cài đặt, triển khai hiệu quả trên môi trường tính toán phân tán và có khả năng mở rộng tốt khi tập dữ liệu đầu vào tăng trưởng nhanh.
 • Tư duy/khả năng lập trình tốt và có kỹ năng phân tích hệ thống.
 • Có kiến thức, kỹ năng tốt về hệ quản trị CSDL
 • Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các tool trên Bigdata, Data Warehouse và BI, như: Oracle Warehouse Builder, OBIEE, ODI, Tableau, Power BI, SSIS, Informatica , …
 • Khả năng viết câu lệnh SQL (Oracle), tuning hiệu quả.
 • Biết lập trình Ksql, Java, Scala or Python là lợi thế.

 Kinh nghiệm:

 • Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ETL & BI, lập trình PL/SQL.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống ODS, DWH, BI, Data Lake, Big Data tại các ngân hàng.

Yêu cầu khác:

 • Kỹ năng giao tiếp, cởi mở thân thiện
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
 •  
 • Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, báo cáo, quản lý các thay đổi
 • Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.