Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận, phân tích các yêu cầu công nghệ cho các Khối nghiệp vụ.

 • Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng… nghiên cứu; phân tích các yêu cầu cho các đơn vị nghiệp vụ, trao đổi với các bộ phận nội bộ IT: Phát triển, Kiến trúc, An ninh Thông tin  để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này; soạn thảo đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer); đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
 • Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho yêu cầu phát triển và chuyển cho bộ phận lập trình thực hiện.
 • Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp cụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.  
 • Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
 • Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.
 • Có khả năng tư vấn, ưu tiên hướng khách hàng tới việc sử dụng các tính năng sẵn có của hệ thống hoặc các giải pháp thay thế có sẵn
 • Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá hiệu quả đối với các yêu cầu phát triển đã được thực hiện và đưa ra những đề xuất phù hợp

2. Thực hiện nhiệm vụ phân tích nghiệp vụ cho các dự án công nghệ được phân công tham gia.

3. Tham gia vào các dự án công nghệ với vai trò phân tích nghiệp vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế / Tài chính / Kế toán / Công nghệ thông tin
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm nghiệp vụ kinh tế/tài chính kế toán/ Công nghệ thông tin.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết về T24 Core banking.
 • Có khả năng viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) với người dùng.
 • Có kỹ năng/chứng chỉ quản lý dự án.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển theo tiêu đề: HO - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên. Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển tại phần NỘP ĐƠN của website này.

 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu đơn ứng tuyển của SeABank, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • SeABank có quyền từ chối các hồ sơ ứng tuyển sai quy định Ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên gửi đơn ứng tuyển sớm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.