Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phân tích hỗ trợ kinh doanh

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các báo cáo:

 • Báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng làm nổi bật các chỉ số hoạt động chính nhằm thúc đẩy kinh doanh qua các hạng mục như: sản phẩm, kênh, địa lý.
 • Cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của các đơn vị kinh doanh và các đơn vị khác trong Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc về phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động vận hành trong ngân hàng.
 • Các adhoc theo yêu cầu của Khối Kinh doanh và quản lý các cấp.

2. Phân tích: phân tích chuyên sâu về các hoạt động hàng ngày của ngân hàng (thẻ tín dụng, cho vay, huy động vốn,...) để hỗ trợ Khối Kinh doanh trong việc ra quyết định.

3. Tham gia các dự án theo phân công.

Job Requirement

Chuyên môn:

 • Nắm vững các sản phẩm dịch vụ và hoạt động ngân hàng, có kiến thức về vận hành trong Ngân hàng.
 • Có khả năng và yêu thích phân tích và xử lý số liệu.

Kỹ năng:

 • Có kinh nghiệm làm việc với PL/SQL hoặc SQL Server, MySQL.
 • Có kinh nghiệm làm việc với R, Python.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ BI như Tableau, Qlik, Power BI.
 • Kỹ năng phân tích tốt - có thể truyền tải các vấn đề kinh doanh vào các phân tích có ý nghĩa.
 • Khả năng nghiên cứu học hỏi
 • Chú trọng đến chi tiết
 • Tư duy logic

Trình độ học vấn: Đại học hoặc cao hơn liên quan đến các ngành kỹ thuật: CNTT, ĐTVT, Toán tin, khoa học dữ liệu, hoặc các ngành kinh tế: tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế, toán kinh tế, toán tài chính.

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành MIS, toán kinh tế, toán tài chính hoặc phân tích dữ liệu trong kinh doanh.

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Có kinh nghiệm phân tích kinh doanh, MIS là một lợi thế

Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.