Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Giám sát và đảm bảo chất lượng hoạt động vận hành ứng dụng (Đảm bảo thời gian up time của các ứng dụng theo SLA cam kết với các đơn vị, giảm thời gian downtime do nguyên nhân vận hành có thể phòng tránh)
 • Thực hiện theo định hướng tự  động hóa tối đa các bước vận hành và thiết lập các chốt kiểm soát các điểm chưa tự động
 • Triển khai chiến lược và kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của khối.
 • Triển khai và tiếp nhận việc VHUD trong các dự án công nghệ
 • Thông báo, cập nhật theo dõi các sự cố và vấn đề liên quan đến vận hành ứng dụng
 • Quản lý hỗ trợ ứng dụng L2, quản lý thông quan công cụ ITSM

Job Requirement

 • Nắm các lý thuyết và thực tiễn về quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn của hoạt động hỗ trợ  và vận hành ứng dụng
 • Có kiến thức về 1 số giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng (Corebanking, Thẻ, E-Channel, giải pháp middle office, Data Warehouse)

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

Kinh nghiệm công tác:

Chuyên viên: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành công nghệ

Chuyên viên chính: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành công nghệ

Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành công nghệ

Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
 • Cam kết gắn bó làm việc tại Ngân hàng trong thời gian trên ba năm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.