Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị CNTT

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và hoàn thiện toàn bộ các quy trình áp dụng trong hoạt động CNTT và đưa ra những đề xuất phù hợp;
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ và việc tuân thủ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong mảng công nghệ của Khối CNNHS;
 • Xây dựng hệ thống báo cáo giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ định kỳ hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc Khối CNNHS;
 • Kiểm tra, đánh giá quy trình để đảm bảo tuân thủ chính sách và tiêu chuẩn, đảm bảo phù hợp với hệ thống; Lập kế hoạch nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả của quy trình;
 • Tổ chức thực hiện đánh giá các cán bộ có liên quan trong từng quy trình để đảm bảo các cán bộ này có kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện theo các quy trình, và nắm rõ vai trò, trách nhiệm của họ trong quy trình;
 • Đào tạo và hướng dẫn các phòng, ban thực hiện áp dụng, triển khai các quy trình;

 

 • Đầu mối chủ trì xây dựng bộ chỉ tiêu dịch vụ công nghệ service catalogue và cập nhật định kỳ bộ danh mục này. Đề xuất các chỉ tiêu chất lượng, đơn giá dịch vụ CNTT
 • Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Lãnh đạo Khối Vận hành & Công nghệ về các tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công nghệ của ngân hàng.
 • Nghiên cứu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, chính sách của Khối CNNHS, tuân thủ kỷ luật, nội quy của SeABank và Pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Khối, Giám đốc Khối CNNHS, Tổng Giám đốc/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT và theo các quy định của SeABank và Pháp luật có liên quan.

Job Requirement

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến ITSM, ITIL, ISO, PCI DSS…
 • Có kiến thức tổng quan về hoạt động hệ thống CNTT.
 • Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế quy trình, xây dựng báo cáo.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.
 • Có tư duy logic, phân tích, tổng hợp vấn đề, có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và viết các báo cáo đề xuất.
 • Yêu cầu kỹ năng viết tài liệu.
 • Khả năng chịu áp lực cao.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học

Kinh nghiệm công tác:

 • Đối với Chuyên viên chính: yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng vụ.
 • Đối với Chuyên viên Cao cấp: yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng dịch vụ.
 • Đối với Chuyên gia: yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng dịch vụ.

Yêu cầu khác:

 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo trong công việc.
 • Trung thực, cẩn thận, có tinh thần đoàn kết, hợp tác.
 • Ưu tiên người có kiến thức, hiểu biết về hệ thống tin học và các dịch vụ của Ngân hàng.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.