Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Quản lý rủi ro thẻ

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Quản lý, định hướng và thúc đẩychất lượng, tiến độ thực hiện các mảng nghiệp vụ của phòng Quản lý rủi ro thẻ, bao gồm:
 • Nghiệp vụ Giám sát giao dịch thẻ hàng ngày, nghiệp vụ xử lý rủi ro phát sinh và nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ quy định của cácTổ chức thẻ trong nước và quốc tế;
 • Nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý tra soát thẻ, hạch toán hoàn trả tra soát và hỗ trợ thu hồi ĐVCNT của SeABank;
 1. Tổ chức xây dựng và chịu trách nhiệm về chính sách, mục tiêu phát triển,mô hình vận hành, luồng vận hành và lập kế hoạch hành động, xây dựng và quản lý ngân sách của phòng;
 2. Đề xuất phương án cải tiến, áp dụng công nghệ và kiện toàn nghiệp vụ, quy trình, quy định, phối hợp với các bên liên quan triển khai và hoàn thành kế hoạch đề ra;
 3. Tham mưu, tư vấn nghiệp vụ Quản lý rủi ro thẻ, đề xuất phát triển nghiệp vụ và báo cáo trực tiếp lên Giám đốc Vận hànhThẻ về hiệu quả, kết quả công việc của phòng và các mảng phụ trách;
 4. Quản trị và điều phối nhân sự, thiết lập mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng định biên, lộ trình phát triển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân viên thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý;
 5. Tham gia trực tiếp vào công tác dự phòng các vị trí Giám đốc Nghiệp vụ cấp 4/Trưởng bộ phận  trường hợp biến động nhân sự do nghỉ chế độ, nghỉ phép, thôi việc.
 6. Trực tiếp tham gia và điều phối nhân sự thuộc phòng tham gia vào các dự án triển khai sản phẩm/tính năng thẻ/ ATM/ POS, dịch vụ mới liên quan đển nghiệp vụ Quản lý rủi roThẻ và dự án và Quản trị trải nghiệm KH; là đầu mối quản lý tiến độ và điều phối đối với các dự án thuộc phòng.
 7. Tham gia tuyểndụng, đào tạo các nhân viên có đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu công việc triển khai của hiện tại và tương lai;

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Vận hành Thẻ và Ban lãnh đạo giao;

Job Requirement

 1. Trình độ học vấn:           
 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành đào tạo: Đại học chính quy chuyên ngànhTài chính Ngân hàng
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyênmôn,…): Trình độ tiếng Anh TOIEC trên 700 (trình độ tương đương); Tin học văn phòng (Words, Ecxels, Power point, Project)
 1. Kinh nghiệm công tác:   
 • Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu; lĩnh vực yêu cầu: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 1. Năn glực (Kiến thức, Kỹ năng):           
 1. Kiến thức:
 • Yêu cầu có kinh nghiệm và kiến thức sâu và rộng trong lĩnh vực hoạt động thẻ cũng như sản phẩm thẻ và rủi ro hoạ tđộng chung
 • Yêu cầu kỹ năng tiếng Anh thành thạo đặc biệt là trong lĩnh vực thẻ do phải làm việc trực tiêp với các Tổ chức thẻ Quốc tế
 • Yêu cầu có quan hệ và vị trí nhất định trong lĩnh vực thẻ tại thị trường Việt Nam do đặc thù công việc thường phải trao đổi hỗ trợ giữa các Ngân hàng.

 

 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý và tư duy chiến lược
 • Kỹ năng giao tiếp/tổng hợp và phân tích/thuyết trình.
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ/ làm việc nhóm/ phát triển con người và đào tạo.
 • Kỹ năng nhận diện vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyế tđịnh
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

 

 1. Yêu cầu khác:       
 • Trình độ tiếng Anh TOIEC trên 700 (trình độ tương đương)
 • Tin học văn phòng (Words, Ecxels, Power point, Project)
 • Trách nhiệm, chủ động, sang tạo và cam kết gắn bó
 • Ưu tiên am hiểu hệ thống T24, Way 4

  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.