Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương

 • Binh Duong
 • Manager
 • Permanent
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tổ chức, quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm hoạt động dịch vụ khách hàng của Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
 • Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động bán hàng của mảng Dịch vụ khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của được giao
 • Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các nhân sự trực thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc của từng vị trí, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Phòng DVKH
 • Thực hiện công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; quản lý về mặt hành chính đối với các nhân sự thuộc phạm vi quản lý
 • Giám đốc Dịch vụ khách hàng giữ vai trò là Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước) đối với tài khoản Nostro của Chi nhánh
 • Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Vận hành/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh; Giám đốc khu vực và Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng

Job Requirement

Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành  Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương hoặc 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm giao dịch viên/Kiểm soát viên giao dịch tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: vinh.nx@seabank.com.vn (Mr. Vĩnh) hoặc diem.ntt@seabank.com.vn (Ms Diễm)

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc_Tên vị trí ứng tuyển_Họ và tên (ví dụ: Binh Duong_GĐDVKH_Nguyen Thi A).

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.