Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Chi nhánh - Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Banking, Executive management
 • 15/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh theo chiến lược và định hướng hoạt động của SeABank, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ngân sách được giao
- Đảm bảo Chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng tại Chi nhánh Quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro
- Triển khai/ phối hợp cùng các đơn vị Hội sở trong công tác kiểm soát, vận hành
- Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/ Bộ phận/ Cá nhân thuộc Chi nhánh theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Chi nhánh
- Quản lý Nhân sự, đào tạo
- Thực hiện/ chỉ đạo thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất nội bộ và bên ngoài tới các cơ quan chức năng theo yêu cầu/ chỉ đạo của Giám đốc khu vực, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, đảm bảo tuân thủ quy định của SeABank và Pháp luật
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khu vực, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng

Job Requirement

- Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.


- Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 01 kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý kinh doanh (Phó giám đốc Chi nhánh/ Giám đốc mảng Khách hàng Doanh nghiệp/Khách hàng Cá nhân/Kinh doanh hoặc các chức danh tương đương) tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:
- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn (có kèm ảnh).

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: vinh.nx@seabank.com.vn hoặc hang.pt7@seabank.com.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web: www.seabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.