Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CVC/CV Hỗ trợ tín dụng

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện kiểm tra hồ sơ, tải bộ hồ sơ đề nghị vay vốn và hồ sơ thỏa thuận vay từ hệ thống, lập danh mục xác thực hồ sơ và chuyển cho bộ phận xác thực khách hàng và hồ sơ sau khi khoản vay được phê duyệt.

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giải ngân khoản vay, bao gồm hồ sơ thỏa thuận vay đã ký khách hàng, danh mục xác thực có chữ ký xác thực khách hàng và hồ sơ & hình chụp khách hàng, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trình ký và upload hồ sơ lên hệ thống

Thực hiện các công việc kiểm tra, lưu trữ chứng từ theo quy định của Bộ phận hỗ trợ tín dụng. Lập danh mục lưu kho hồ sơ & thực hiện lưu trữ hồ sơ bản cứng theo quy định.

Thực hiện lập và gửi danh sách đề nghị giải ngân tới Bộ phận Dịch vụ Thanh toán và giao nhận chứng từ với các Bộ phận ban liên quan.

Thực hiện lập báo cáo danh sách hồ sơ đã nhận và gửi đối soát với các Bộ phận ban, tiếp nhận yêu cầu gửi Hợp đồng về địa chỉ cho Khách hàng.

Thực hiện kiểm tra thông tin Bảo hiểm khoản vay, thực hiện lưu trữ và hoàn thiện các thủ tục liên quan tới bảo hiểm khoản vay.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc các ngành Kinh tế liên quan

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ lưu trữ, kiểm soát chứng từ, hồ sơ

Am hiểu quy trình nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng

Có kỹ năng phân tích tổng hợp báo cáo

Có tư duy dịch vụ 

Khả năng giao tiếp và truyền thông

Khả năng làm việc nhóm và làm việc hướng tới kết quả

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.