Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN - Tp. HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 30/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 

I. Chức năng:

Đầu mối của Khối KHDN xây dựng và phối hợp triển khai các Chiến dịch kinh doanh như các Chương trình thúc đẩy bán, triển khai các sản phẩm mới, triển khai các Chuỗi giá trị mới trên quy mô toàn hàng & tập khách hàng quy mô lớn.

II. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán theo sản phẩm, chương trình kinh doanh trên quy mô toàn hàng, và tập khách hang quy mô lớn;
 2. Phối hợp Giám đốc doanh nghiệp Khu vực triển khai các chương trinh thúc đẩy thông qua quá trinh theo dõi quá trinh vận hanh tạo kết quả: Gọi-hẹn-gặp. Báo cáo định kỳ, đưa ra nhận định phan tich đề xuất hướng triển khai để đảm bảo hiệu quả chương trinh thi đua.
 3. Giảng viên nội bộ, đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho cán bộ bán.
 4. Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng bộ tài liệu đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho cán bộ bán hàng doanh nghiệp.
 5. Thực hiện ngân sách của Bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.
 6. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận (hoặc của Trung tâm).
 7. Thực hiện các hoạt động của Bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ.
 8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc trung tâm.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:            

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
 • Tiếng Anh: TOEIC từ 450 trở lên hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
 • Tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, tài chính ngân hàng

2. Kinh nghiệm công tác:

Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý dự án, bán hàng

3. Kiến thức

 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ dành cho KHDN;
 • Am hiểu về phân tích và đánh giá thị trường, nhu cầu khách hàng; Quy trình, Quy chế khác liên quan của NHNN và quy định của Pháp luật.

4. Kỹ năng

 • Khả năng tổng hợp, phân tích thông tin
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng thuyết phục, đàm phán.
 • Khả năng cập nhật văn bản, nắm bất các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến tín dụng
 • Nguyên tắc cơ bản của tài chính Doanh nghiệp, phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập

4. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc
 • Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc
 • Ý thức tuân thủ, kỷ luật

  Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: diem.ntt@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TP. HCM_TNKHCN_Nguyen Thi A).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.