Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên quỹ - Bình Chánh, Hồ Chí Minh

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 26/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chức năng:       

 • Thực hiện các công tác phục vụ hoạt động kho quỹ tại Chi nhánh , đảm bảo công tác an toàn kho quỹ theo quy định của pháp luật và của SeABank, bao gồm:
 • Thực hiện các giao dịch tiền mặt;
 • Tham gia công tác bảo quản tiền mặt/ Hồ sơ tài sản bảo đảm/ Giấy tờ có giá/ Thẻ ATM/ Mã Pin/ Token và Ấn chỉ quan trọng [h1] tại kho tiền của Chi nhánh.

1. Nhiệm vụ:

1.1 Hoàn thành công tác tiếp quỹ đầu ngày, trong ngày, đóng quỹ cuối ngày và thu chi tiền của khách hàng tại Chi nhánh theo đúng quy định:

 1. Tham gia công tác vận chuyển tiền từ Chi nhánh đi các Chi nhánh không có kho, đi Hội sở, đi các chi nhánh khác, đi Ngân hàng Nhà nước và ngược lại;
 2. Nhập hoặc xuất kho tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá, giấy tờ ký quỹ theo từng danh mục được kê chi tiết trong phiếu nhập, xuất kho;
 3. Kiểm tra, đóng bó và niêm phong hòm tiền theo quy định;
 4. Xuất bó (bao, túi) tiền để thực hiện giao dịch trong ngày;
 5. Kiểm đếm, phân loại tiền hỏng, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định;
 6. Chịu trách nhiệm thu, chi tiền của khách hàng tại Chi nhánh khi giao dịch vượt hạn mức của Giao dịch viên: Đảm bảo kiểm tra đầy đủ chứng từ của khách hàng, kiểm tra tính khớp đúng giữa chứng từ và bảng kê nộp tiền, kiểm đếm tiền và bảo quản tiền của khách hàng theo đúng quy định;
 7. Theo dõi hạn mức tiền mặt của Chi nhánh hàng ngày;
 8. Theo dõi và vào sổ nhật ký thu chi trong ngày.

1.2 Hoàn thành công tác nộp lĩnh tiền mặt:

 1. Nộp tiền, lĩnh tiền tại Hội sở hoặc tại Ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng khác (khi Chi nhánh có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng khác) hoặc Chi nhánh khác của SeABank khi có yêu cầu rút séc, xác nhận giao dịch đổi tiền hoặc yêu cầu nộp quỹ;
 2. Thực hiện việc giao nhận yêu cầu tiếp quỹ ATM theo đúng quy trình thu chi của SeABank.

1.3 Tham gia công tác đào tạo:

 1. Tham gia đầy đủ các buổi họp và hội thảo chuyên đề về các quy định sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng dành liên quan do Chi nhánh, Ngân hàng tổ chức;
 2. Hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ khách hàng trong việc đào tạo cho các nhân sự tiếp nhận mới tại Chi nhánh.

1.4 Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng quỹ/ Trưởng nhóm Giao dịch viên, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;

1.5 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Quỹ/ Trưởng nhóm Giao dịch viên, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Vận hành, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

 

Job Requirement

Trình độ học vấn:      

- Tốt nghiệp  Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Kinh nghiệm công tác:  

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thủ quỹ, kiểm ngân.

- Có kiến thức về cách thức nhận biết và phân biệt tiền thật, tiền giả.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn ( có kèm ảnh ).

Phương thức nộp hồ sơ:  

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hang.pt7@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc_Tên vị trí ứng tuyển_Họ và tên ( ví dụ: Binh Chanh_CVQLQHKHCN_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.