Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên kế toán và Nhân sự hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value)

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • No Experience
  • Negotiable
  • Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Human Resources, Banking
  • 30/06/2022

Job Description

- Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ, phải thu, thanh toán;

- Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế;

- Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở KHĐT…);

- Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để vận dụng hiệu quả vào thực tế công việc;

- Lưu trữ, bảo quản tài liệu, bảo mật thông tin;

- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận;

- Các công việc khác liên quan Kế toán, nhân sự, hành chính khác do lãnh đạo và trưởng phòng giao;

- Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về nghiệp vụ đảm nhiệm.

Job Requirement

- Nữ - dưới 35 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế;

- Ưu tiên: Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán;

- Ưu tiên: Biết sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng, MS office;

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;

- Kỹ năng trình bày văn bản viết: Tốt;

Trung thực, cẩn trọng;

- Khả năng xử lý song song nhiều vấn đề.

Địa chỉ email nhận hồ sơ: tuyendung.amc@seabankamc.com.vn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.