Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Customer Service, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng, điều phối, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh và hỗ trợ ĐVKD hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh
- Điều phối, xây dựng các chương trình thúc đẩy kinh doanh nội bộ
- Triển khai các chương trình/chính sách ưu đãi cho KH, CBNV, ĐVKD nhằm hỗ trợ cho ĐVKD

Phối hợp cùng HTKD&TĐB hỗ trợ, phản hồi việc triển khai kinh doanh tại ĐVKD
- Các chương trình thúc đẩy kinh doanh của Khối
- Các chương trình Workshop/Minishow tại ĐVKD

Xây dựng các tài liệu liên quan đến việc triển khai kinh doanh, phát triển sản phẩm, chính sách, đào tạo và phối hợp triển khai cùng HTKD & TĐB

Phối hợp cùng đối tác triển khai chương trình kinh doanh, sản phẩm, chính sách, quy định, quy trình, theo đúng thỏa thuận liên kết giữa 2 bên

Triển khai, truyền thông và cập nhật các hoạt động Phi nhân thọ tới ĐVKD trên toàn hàng đảm bảo được xuyên suốt và hiệu quả

Tổ chức các chiến dịch bán, các event về kickoff, trao thưởng, event bán hàng ….

Job Requirement

Trình độ học vấn:           

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế; Bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Có kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ và kinh nghiệm Ngân hàng mỗi bên tối thiểu 3 năm, ưu iên các bạn đã làm việc tại các vị trí tương đương hoặc thúc đẩy bán bảo hiểm tại các ngân hàng
 • Kỹ năng Powerpoint, Word, Excel nâng cao thành thạo
 • Có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, chiến dịch bán

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu lĩnh vực bảo hiểm, công ty bảo hiểm; phân tích đánh giá được các công ty Bảo hiểm, mảng Bancassurance; Am hiểu Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Phân tích và tổng hợp kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng mô hình bán hàng và mô hình tiếp thị
 • Phân tích danh mục khách hàng
 • Phân tích hành vi và nhu cầu khách hàng
 • Phát triển các chính sách cho khách hàng
 • Xây dựng các chương trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng
 • Giám sát việc thực hiện
 • Yêu cầu khác: Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.