Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Ban Truyền thông và Tiếp thị - Giám đốc Quản trị và Phát triển thương hiệu

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Banking, Advertising / PR / Communications
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xây dựng kế hoạch và chi phí ngân sách thực hiện cho hoạt động Quản trị & Phát triển thương hiệu hàng năm
 • Xây dựng kế hoạch các hoạt động triển khai về Quản trị và phát triển thương hiệu và chi phí triển khai tổng thể cho các hoạt động hàng năm bao gồm các nội dung:

+ Nội dung hoạt động đề xuất và lý do đề xuất

+ Căn cứ đề xuất dự trù chi phí thời gian dự kiến triển khai

+ Kết quả thực hiện dự kiến

 • Bảo vệ kế hoạch và chi phí với cấp lãnh đạo

 

2. Quản lý chi phí và hiệu quả sử dụng ngân sách mảng Quản trị & Phát triển thương hiệu

 • Thực hiện quản lý hiệu quả chi phí, theo dõi chi phí thực hiện đảm bảo không vượt quá hay không được ghi nhận vào thực tế
 • Thực hiện đánh giá nội dung, cách thức triển khai, tính hiệu quả cũng như rủi ro các hoạt đông thương hiệu trước khi phê duyệt trình duyệt chi phí
 • Trao đổi, lến kế hoạch xử lý và trình duyệt với các phần chi phí vượt ngân sách với cấp quản lý và các Khối phòng ban liên quan

3. Tham gia xây dựng các quy chuẩn về hình ảnh thương hiệu; Quản lý tính thống nhất các chương trình thương hiệu theo đúng Bộ nhận diện thương hiệu SeABank; Quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ của SeABank

 • Tham gia các dự án liên quan tới xây dựng quy chuẩn về hình ảnh thương hiệu: website, bộ nhận diện nâng cấp, bộ nhận diện cho khách hàng VIP…
 • Quản lý tính thống nhất về thương hiệu ở tất cả các chương trình thực hiện tại tất cả đơn vị trên toàn quốc theo đúng nhận diện thương hiệu của SeABank
 • Đầu mối Quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ của SeABank

4. Lên kế hoạch và theo dõi triển khai cho các hoạt động quảng bá thương hiệu

 • Xây dựng kế hoạch, định hướng cách thức triển khai cho các hoạt động Quản trị và phát triển thương hiệu bao gồm tất cả đầu mục công việc:

+ Quản trị hình ảnh thương hiệu tại Hội sở, điểm giao dịch, hệ thống OOH (led, pano và biển quảng cáo tại vị trí của đối tác…)

+ Giải thưởng trong và ngoài nước

+ Tài trợ thương hiệu, sự kiện thương hiệu

+ Sản xuất các loại quà tặng, ấn phẩm thương hiệu

+ Hoạt động CSR

+ Hoạt động khác theo yêu cầu của cấp lãnh đạo…

 • Đảm bảo tất cả các hoạt động thương hiệu đều đáp ứng quy chuẩn về thương hiệu, sự hoà hợp giữa tính cách/ hình ảnh thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty
 • Theo dõi triển khai các hoạt động thương hiệu, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh để đảm bảo kết quả thực hiện

5. Tuyển dụng và quản lý nhân sự, điều phối nhân sự thực hiện các mảng công việc phụ trách để đảm bảo hiệu quả công việc

 • Phối hợp với cấp quản lý, và các phòng ban liên quan thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công việc
 • Phân công, điều phối công việc trong mảng Thương hiệu cho các thành viên, đảm bảo công việc luôn đạt yêu cầu, tiến độ

6. Lên ý tưởng, định hướng và giám sát triển khai cho các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu

 • Thực hiện lên ý tưởng các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu SeABank theo yêu cầu của cấp lãnh đạo
 • Điều phối nhân sự, phân công công việc để đảm bảo triển khai chiến dịch truyền thông cho thương hiệu hiệu quả
 • Giám sát quá trình triển khai, đảm bảo đúng kế hoạch, nội dung và tiến độ
 • Thực hiện theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch triển khai

7. Dự kiến các rủi ro để có biện pháp xử lí kịp thời

 • Kiểm soát và dự kiện được các rủi ro, thực hiện báo cáo cấp quản lý và có kế hoạch để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới quản trị và phát triển thương hiệu

8. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng SeABank.

9. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLA).

10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: báo chí, kinh tế, ngoại giao, ngân hàng bằng Khá trở lên;

2. Kinh nghiệm công tác:

 •  Có kinh nghiệm 5-8 năm ở các vị trí công việc tương đương thuộc lính vực truyền thông, thương hiệu và marketing, đặc biệt có kinh nghiệm về quản trị thương hiệu, tổ chức sự kiện, quản lý dự án

3. Chuyên môn và năng lực:

 • Am hiểu các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới quản trị thương hiệu và marketing
 • Sáng tạo, năng động & chủ động trong công việc
 • Có cảm nhận truyền thông thương hiệu marketing tốt
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Kỹ năng giao tiếp truyền thông, trình bày, viết tốt.
 • Tiếng Anh sử dụng tốt, sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng (word, excel, power point…)

4. Yêu cầu khác:

 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.