Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Giao dịch viên - Long An Long An 08/08/2022
2 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 08/08/2022
3 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 08/08/2022
4 Khối QTRR - Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Ha Noi 08/08/2022
5 Giao dịch viên - Khu vực Đà Nẵng Da Nang 04/08/2022
6 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Ha Noi 04/08/2022
7 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Ha Noi 04/08/2022
8 Giao dịch viên - Thủ Đức Ho Chi Minh 28/07/2022
9 Giao dịch viên - Chi nhánh Quảng Ngãi Quang Ngai 28/07/2022
10 Giao dịch viên - Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk DakLak 28/07/2022
11 Giao dịch viên - Đắk Lắk DakLak 28/07/2022
12 Giao dịch viên - Phù Mỹ, Bình Định Binh Dinh 28/07/2022
13 CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành Ha Noi 27/07/2022
14 Giao dịch viên - Chi nhánh Đồng Nai Dong Nai 25/07/2022
15 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán Ha Noi 25/07/2022
16 Giao dịch viên - Gò Công, Tiền Giang Tien Giang 20/07/2022
17 Giao dịch viên - Bình Phước Binh Phuoc 19/07/2022
18 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Ha Noi 18/07/2022
19 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Ha Noi 14/07/2022
20 PTF - CVCC/CVC Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS) Ha Noi 13/07/2022
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.