Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lược Trung tâm Phát triển kênh đối tác - KV Miền Nam

 • Hồ Chí Minh
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • 3 - 5 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Quản lý dự án, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư, Tài chính kế hoạch
 • 25/07/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Chức năng chính:

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá tiềm năng và đưa ra phương án hợp tác với các đối tác chiến lược của Ngân hàng.

Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động xây dựng bản chào dịch vụ, phương án kinh doanh và quy trình làm việc với đối tác chiến lược và quy trình phối hợp nội bộ nhằm vận hành các chương trình hợp tác với đối tác và bán chéo cho các đối tác chiến lược

Phối hợp với các Khối kinh doanh quản lý và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và chương trình kinh doanh cho lực lượng phục vụ;

Nhiệm vụ cụ thể:

Chịu trách nhiệm chung các hoạt động phát triển đối tác chiến lược

Thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá tiềm năng các đối tác chiến lược để đưa ra phương án hợp tác cụ thể và bán chéo cho đối tác chiến lược.

Xây dựng quy trình phối hợp nội bộ để vận hành các chương trình hợp tác với đối tác chiến lược

Xây dựng kế hoạch bán hàng đối với từng đối tác chiến lược và phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh trong việc giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.

Xây dựng các chính sách và chương trình kinh doanh phù hợp với đối tượng Khách hàng trong chương trình hợp tác và bán chéo cho đối tác chiến lược

Chịu trách nhiệm đưa ra các chính sách liên quan đến khách hàng và lực lượng phục vụ:

Từ các phân tích về thị trường, và danh mục khách hàng, đánh giá và đưa ra các chính sách tối ưu hóa (bán thêm, bán chéo) và giữ chân các khách hàng (Chăm sóc, Loyalty…);

Xây dựng chính sách cho lực lượng phục vụ: Tiêu chuẩn năng lực, lộ trình phát triển, chương trình đào tạo / nâng cao năng lực.

Giám sát và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách chương trình:

Giám sát việc thực thi các chính sách và chương trình kinh doanh đã ban hành cho đối tượng CBNV của đối tác chiến lược và lực lượng phục vụ;

Phối hợp với các bộ phận Kế hoạch kinh doanh, Phân tích danh mục và Chính sách và Phát triển kinh doanh trong việc triển khai và giám sát việc thực thi của các chương trình.

Quản lý và phát triển đội ngũ:

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV mình quản lý….) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;

Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs);

Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong nội bộ BP Phát triển kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược, TT Phát triển kênh đối tác & Giao dịch KHCN, khối KHCN và các bộ phận khác ngoài khối có liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Nghiệp vụ cấp 2/ GĐ Trung Tâm / GĐ Khối và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Trách nhiệm:       

Chịu trách nhiệm trước GĐ Phát triển Kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược – Trung tâm Phát triển kênh đối tác & Giao dịch KHCN -  Khối KHCN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo chức danh đảm nhiệm.

Trách nhiệm:       

Chịu trách nhiệm trước GĐ Phát triển Kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược – Trung tâm Phát triển kênh đối tác & Giao dịch KHCN -  Khối KHCN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo chức danh đảm nhiệm.

Yêu Cầu Công Việc

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Phát triển kênh đối tác & Quản lý bán chéo đối tác chiến lược
 • Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
 • Quan hệ nội bộ: Các phòng ban thuộc Trung tâm; các Trung tâm thuộc Khối KHCN; Khối SSD, Marketing, Khối KHDN, Khối KHDNL, Khối Nguồn vốn, Khối TCKH,….
 • Quan hệ bên ngoài: Các đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ cho Khách hàng chiến lược liên quan đến mảng phụ trách.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.