Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Giám đốc Mô hình rủi ro tín dụng

 • Hà Nội
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 - 7 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Quản lý chất lượng (QA/QC), Quản trị rủi ro
 • 31/05/2018

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Công tác quản lý.

 • Tổ chức bộ máy, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động đối với chức năng nhiệm vụ của mảng Mô hình Rủi ro tín dụng.
 • Thực thi và quản lý việc thực thi các nhiệm vụ được giao đối với Mảng Mô hình Rủi ro tín dụng và đối với từng CBNV trực thuộc.
 • Quản lý hoạt động các mảng Mô hình Rủi ro Tín dụng; trực tiếp đào tạo, tư vấn, hướng dẫn và phát triển chuyên môn của các CBNV trong mảng.
 • Đôn đốc, giám sát về tiến độ, chất lượng công việc của các CBNV mảng Mô hình Rủi ro Tín dụng để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
 • Tổ chức xây dựng và triển khai bộ chỉ số chính đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) cho Mảng Mô hình Rủi ro tín dụng và đến từng mảng trực thuộc.
 • Đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất chế độ đãi ngộ, lộ trình công danh của CBNV trực thuộc theo định kỳ /hoặc đột xuất theo yêu cầu, đảm bảo đội ngũ nhân sự ổn định, chất lượng tốt.
 • Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho các ĐVKD và các đơn vị liên quan trong công tác thực thi các chính sách, quy định liên quan.
 • Tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, góp ý xây dựng các chính sách, quy định liên quan.
 • Tham mưu cho Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối QTRR trong việc xây dựng và triển khai mô hình chuyển đổi, công tác tổ chức nhân sự và các chính sách, quy trình liên quan.
 • Hỗ trợ Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối QTRR trong việc: triển khai kế hoạch hành động của Khối; đào tạo, phát triển nghề nghiệp CBNV; quản lý CBNV, phát triển đội ngũ kế cận.

Công tác nghiệp vụ.

 • Xây dựng, tổ chức, triển khai công tác xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng theo định hướng của SeABank.
 • Đảm bảo công tác xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng được thực thi đồng bộ và nhất quán trên toàn hệ thống SeABank.
 • Đảm bảo hoạt động xây dựng và vận hành các mô hình rủi ro tín dụng được triển khai một cách toàn diện, kịp thời, áp dụng các thông lệ tốt nhất trên thị trường, hướng tới các tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến theo Basel II, trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng và theo định hướng chiến lược của SeABank.
 • Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các vấn đề về các mô hình rủi ro tín dụng.
 • Đầu mối triển khai và quản lý việc thực thi các dự án xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng. Cụ thể:
 1. Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng (score card, xếp hạng tín nhiệm…) bao gồm nhưng không giới hạn ở các phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, định chế tài chính, khách hàng trong ngành đặc thù v.v..
 2. Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) theo quy định từng thời kỳ.
 3. Trực tiếp theo dõi và rà soát việc xử lý dữ liệu đầu vào của mô hình: thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu thô, chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng theo yêu cầu để lập mô hình, xử lý dữ liệu trên SQL.
 4. Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dưng, kiểm định lại mô hình trong quá trình phát triển (backtest).
 5. Thực hiện chuyển giao các kỹ năng cần thiết trong việc vận hành các mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho các đơn vị liên quan.
 6. Phát triển các công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau khi có yêu cầu.
 7. Phối hợp với IT xây dựng phần mềm hoặc tích hợp mô hình xếp hạng, chấm điểm, dữ liệu CIC tập trung v.v… lên hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS), hệ thống quản lý hồ sơ tín dụng tự động khác trên nền tảng BPM, hệ thống corebanking T24.
 8. Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình.
 9. Quản lý, tổ chức hệ thống tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan đến quá trình phát triển mô hình, phục vụ báo cáo tuân thủ cho NHNN và theo yêu cầu nội bộ ngân hàng theo định hướng chuẩn Basel II.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Quản trị rủi ro tín dụng, Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ và HĐQT.

 

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:                   

 • Yêu cầu trình độ Đại học trở lên Khối Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Luật; ưu tiên có trình độ trên Đại học.

Kinh nghiệm công tác:

 • a.Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về tín dụng tại các tổ chức tín dụng;
 • b.Ưu tiên các vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng;
 • c.Có kiến thức về tình hình kinh tế, xã hội; kiến thức về các sản phẩm tín dụng của ngân hàng; kiến thức về các chính sách tín dụng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Pháp luật có liên quan.

Bằng cấp bắt buộc:     

 • Tốt nghiệp Đại học/trên đại học tài chính – ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên.

Các kỹ năng:   

 • Kỹ năng viết;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng quản lý, điều hành; đánh giá và ra quyết định; thuyết trình;
 • Kỹ năng phân tích thị trường;
 • Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhân sự;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng quản lý thời gian; tổ chức và điều phối công việc.

Các yêu cầu khác:       

 • Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Visio; Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.  

Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: dung.ttm2@seabank.com.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web: www.seabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: HN_GDMHRRTD_Nguyen Thi A).

Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.