Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp triển khai Hệ thống Ngân hàng Giao dịch kiêm chuyên viên Bán hàng Ngân hàng giao dịch Hà Nội 23/02/2018
2 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn (SRM) Đà Nẵng 23/02/2018
3 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Lớn và Định chế tài chính Hà Nội 23/02/2018
4 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 22/02/2018
5 Chuyên viên cao cấp Pháp chế Khách hàng doanh nghiệp lớn và Định chế tài chính Hà Nội 12/02/2018
6 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - KV Quảng Ninh Quảng Ninh 12/02/2018
7 Trưởng phòng Giao dịch - KV Hải Phòng, Hải Dương Hải Phòng
Hải Dương
07/02/2018
8 Chuyên viên Chính Dịch vụ Nhân sự Hà Nội 31/01/2018
9 Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 18/01/2018
10 Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân - Khu vực Miền Trung Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...
11/01/2018
11 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên 05/01/2018
12 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh 05/01/2018
13 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 05/01/2018
14 CV/CVC Quản lý Khách hàng ưu tiên - Khu vực Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
05/01/2018
15 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
02/01/2018
16 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng Cá nhân - Khu vực Miền Bắc Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...
02/01/2018
17 Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp quản lý khách hàng ưu tiên Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Đà Nẵng
29/12/2017
18 Giao dịch viên - KV Hải Phòng Hải Phòng 25/12/2017
19 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Quảng Ninh, Hải Phòng Hải Phòng
Quảng Ninh
25/12/2017
20 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Quảng Ninh, Hải Phòng Hải Phòng
Quảng Ninh
25/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.