Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp triển khai Hệ thống Ngân hàng Giao dịch kiêm chuyên viên Bán hàng Ngân hàng giao dịch Hà Nội 23/02/2018
2 CV/CVC/CVCC Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ Hà Nội 23/02/2018
3 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 22/02/2018
4 Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - KV Quảng Ninh Quảng Ninh 12/02/2018
5 Trưởng phòng Giao dịch - KV Hải Phòng, Hải Dương Hải Phòng
Hải Dương
07/02/2018
6 Chuyên viên Chính Dịch vụ Nhân sự Hà Nội 31/01/2018
7 Chuyên viên Quản lý Khách hàng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 18/01/2018
8 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 05/01/2018
9 Giao dịch viên - KV Hải Phòng Hải Phòng 25/12/2017
10 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quảng Ninh 25/12/2017
11 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Quảng Ninh, Hải Phòng Hải Phòng
Quảng Ninh
25/12/2017
12 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Quảng Ninh, Hải Phòng Hải Phòng
Quảng Ninh
25/12/2017
13 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/12/2017
14 Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Hải Phòng Hải Phòng 21/12/2017
15 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hải Phòng Hải Phòng 21/12/2017
16 Trưởng phòng Giao dịch - KV Hà Nội Hà Nội 12/02/2018
17 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 12/02/2018
18 Chuyên viên Dịch vụ KSSV Hà Nội 10/02/2018
19 Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội 09/02/2018
20 Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại Hà Nội 03/02/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.