Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/ Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ & Ngoại hối Miền Nam - Khối Nguồn vốn Hồ Chí Minh 18/10/2019
2 Chuyên viên Quản lý KH Định chế tài chính - Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 09/10/2019
3 Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Chính sách Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Định chế Tài chính Hà Nội 07/10/2019
4 Chuyên viên Dịch vụ Tài khoản Hà Nội 30/09/2019
5 Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 26/09/2019
6 Giám đốc Dịch vụ Tài trợ Thương mại Hà Nội 25/09/2019
7 Chuyên viên chính / Chuyên viên Giải quyết tra soát Hà Nội 20/09/2019
8 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh 16/09/2019
9 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát rủi ro thị trường Hà Nội 09/09/2019
10 Chuyên viên Hành chính Hậu cần Hà Nội
Hải Dương
Đà Nẵng
27/08/2019
11 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm tài trợ Xuất nhập khẩu Khối KHDN Hà Nội 26/08/2019
12 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/08/2019
13 CVC Chính sách khách hàng và Giải pháp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hà Nội 20/08/2019
14 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp quản trị nghiệp vụ giao dịch quầy Hà Nội 19/08/2019
15 Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp hỗ trợ nghiệp vụ giao dịch quầy Hà Nội 19/08/2019
16 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Thanh toán Quốc tế Hà Nội 19/08/2019
17 Chuyên viên Tra soát Quốc tế Hà Nội 17/08/2019
18 Chuyên viên Quản trị Danh mục và Chính sách Khách hàng Cá nhân Hà Nội 16/08/2019
19 Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 15/08/2019
20 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ Hà Nội 12/08/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.