Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Đối soát Quỹ ATM) Hà Nội 19/06/2019
2 Trưởng dự án - Phát triển Giải pháp Công nghệ - Khối Công Nghệ Hà Nội 01/06/2019
3 CV/CVC/CVCC Phát triển chương trình KHCN Hà Nội 31/05/2019
4 Chuyên viên Quản lý Bảng cân đối Hà Nội 31/05/2019
5 Lập trình viên .Net hoặc Java Hà Nội 29/05/2019
6 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm Huy động KHDN Hà Nội 20/05/2019
7 Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ Hà Nội 20/05/2019
8 Giám Đốc Phát triển kênh đối tác và Quản lý bán chéo đối tác chiến lược - KV Miền Nam Hồ Chí Minh 13/05/2019
9 Trưởng nhóm Phát triển đối tác chiến lược Trung tâm Phát triển kênh đối tác - KV Miền Nam Hồ Chí Minh 13/05/2019
10 Chuyên viên Chính Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số Hà Nội 13/05/2019
11 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội 13/05/2019
12 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Hỗ trợ triển khai hạ tầng CNTT Hà Nội 07/05/2019
13 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI Hà Nội 09/04/2019
14 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN Hà Nội 09/04/2019
15 Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán Hà Nội 22/03/2019
16 Giám đốc Quan hệ Khách hàng (ITRM) - Khối Công nghệ Hà Nội 15/03/2019
17 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng Hà Nội 28/02/2019
18 Chuyên viên hợp tác và bán chéo - Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
19 CVCC/ Trưởng nhóm phát triển sản phẩm thẻ Hà Nội 30/05/2018
20 CVCC Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN Hà Nội 24/05/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.