Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám đốc Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản Hà Nội 11/11/2019
2 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Hà Nội 22/10/2019
3 Chuyên viên/ Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ & Ngoại hối Miền Nam - Khối Nguồn vốn Hồ Chí Minh 18/10/2019
4 Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội 03/10/2019
5 Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội 26/09/2019
6 Chuyên viên chính / Chuyên viên Giải quyết tra soát Hà Nội 20/09/2019
7 Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố Hà Nội 11/09/2019
8 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/08/2019
9 CVC Chính sách khách hàng và Giải pháp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hà Nội 20/08/2019
10 Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị & Phát triển NNL Hà Nội 17/07/2019
11 Kiến trúc sư giải pháp Hà Nội 20/06/2019
12 Giám đốc Pháp chế KHCN Hà Nội 02/05/2019
13 Giám đốc Pháp chế Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 25/12/2017
14 Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân Hà Nội 08/12/2017
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.