Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng nhóm Giao dịch viên - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 18/09/2018
2 Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội 05/09/2018
3 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp phòng chống rửa tiền (AML&FATCA) Hà Nội 05/09/2018
4 Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - TP.HCM Hồ Chí Minh 27/08/2018
5 CTV/CV/CVC/CVCC Khách hàng Trả lương và Bảo hiểm Hà Nội 22/08/2018
6 CV/CVC/CVCC Triển khai hệ thống Ngân hàng Giao dịch Hà Nội 16/08/2018
7 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội 15/08/2018
8 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 15/08/2018
9 Chuyên viên chính phân tích và nhận diện Khách hàng - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
10 Chuyên viên hợp tác và bán chéo - Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
11 Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội 14/07/2018
12 Chuyên viên hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (ARM) Đà Nẵng 14/07/2018
13 Chuyên viên Thu giữ Tài sản miền Bắc Hà Nội 11/07/2018
14 Giao dịch viên - Quảng Ngãi Quảng Ngãi 09/07/2018
15 Giao dịch viên - Thanh Hóa Thanh Hóa 05/07/2018
16 Chuyên viên kỹ thuật và QLCSHT Hà Nội 05/07/2018
17 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính hỗ trợ Khách hàng kênh Đa Phương Tiện Hà Nội 05/07/2018
18 Chuyên viên dịch vụ HTKH kênh thoại Hà Nội 05/07/2018
19 Giám đốc đánh giá & kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
20 Chuyên viên Dịch vụ bảo hiểm Hà Nội 05/07/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.