Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát rủi ro vận hành Hà Nội 09/07/2019
2 Chuyên viên Điều vận Tài sản Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
08/07/2019
3 Chuyên viên/CV chính/ CV cao cấp Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng 28/06/2019
4 Giám đốc Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Hà Nội 27/06/2019
5 Giám đốc PGD - KV Nghệ An Nghệ An 25/06/2019
6 Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch Hà Nội 24/06/2019
7 Chuyên viên khách hàng cá nhân - Thanh Hóa Thanh Hóa 10/06/2019
8 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 07/06/2019
9 Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 06/06/2019
10 Trưởng dự án - Phát triển Giải pháp Công nghệ - Khối Công Nghệ Hà Nội 01/06/2019
11 Chuyên viên/Chuyên viên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ Giấy tờ có giá Hà Nội 28/05/2019
12 Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Chi nhánh SeABank Hải An Hải Phòng 28/05/2019
13 Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo Hà Nội 25/05/2019
14 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 20/05/2019
15 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 15/05/2019
16 Giám Đốc Phát triển kênh đối tác và Quản lý bán chéo đối tác chiến lược - KV Miền Nam Hồ Chí Minh 13/05/2019
17 Giám đốc Quản trị Tuân thủ Hà Nội 02/05/2019
18 Giám đốc Pháp chế KHCN Hà Nội 02/05/2019
19 Giám đốc Văn hóa tổ chức Hà Nội 09/04/2019
20 Giám đốc Quan hệ Khách hàng (ITRM) - Khối Công nghệ Hà Nội 15/03/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.