Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV HCM Hồ Chí Minh 05/10/2018
2 Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội 22/09/2018
3 CV/CVC/CVCC Quản lý Tiền tệ và Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội 22/09/2018
4 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - KV Kiên Giang Kiên Giang 21/09/2018
5 Chuyên viên cao cấp Giám sát và Phân bổ chi phí hoạt động - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 19/09/2018
6 Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Hà Nội 14/09/2018
7 Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh - Khối Tài chính & Kế hoạch Hà Nội 14/09/2018
8 Chuyên viên Giám sát Kế hoạch Ngân sách và KPIs - Khối Tài chính Kế hoạch Hà Nội 14/09/2018
9 Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Quản trị tuân thủ Hà Nội 08/09/2018
10 Giám đốc PGD - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 07/09/2018
11 Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ - Ngoại hối miền Nam Hà Nội 06/09/2018
12 Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý hiệu quả quy trình Hà Nội 04/09/2018
13 Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý Chất lượng Công nghệ Hà Nội 11/08/2018
14 Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng Hà Nội 06/08/2018
15 Giám đốc Quan hệ Khách hàng - Phát triển Giải pháp Công nghệ- Khối Vận hành và Công nghệ Hà Nội 23/07/2018
16 Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (RM) Hà Nội
Đà Nẵng
14/07/2018
17 CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống Giám sát sau vay - Khối Vận hành Công nghệ Hà Nội 12/07/2018
18 Giám đốc báo cáo, phân tích vận hành Hà Nội 05/07/2018
19 Giám đốc đánh giá & kiểm thử ANTT, An ninh ứng dụng Hà Nội 05/07/2018
20 Chuyên viên Quản trị ANTT Hà Nội 05/07/2018
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.