Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CVC Phát triển chương trình Khách hàng ưu tiên Hà Nội 16/10/2019
2 CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV Hà Nội Hà Nội 21/09/2019
3 CV/CVC/CVCC Khách hàng Cá nhân Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
An Giang
Cà Mau
14/09/2019
4 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm huy động Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 27/08/2019
5 CV/CVC/CVCC Phát triển sản phẩm tài trợ Xuất nhập khẩu Khối KHDN Hà Nội 26/08/2019
6 CVC Chính sách khách hàng và Giải pháp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hà Nội 20/08/2019
7 CV/CVC/CVCC Phát triển kinh doanh Digital Banking - Khối KHCN Hà Nội 14/08/2019
8 CV/CVC/CVCC Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội 02/08/2019
9 CV/CVC/CVCC Phát triển đối tác TMCP và FDI - KV Hà Nội Hà Nội 26/07/2019
10 CV/CVC/CVCC Quản trị và phát triển thương hiệu Hà Nội 26/07/2019
11 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội
Hồ Chí Minh
23/07/2019
12 Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản trị hiệu quả tổ chức - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội 09/07/2019
13 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội 09/07/2019
14 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát rủi ro vận hành Hà Nội 09/07/2019
15 Chuyên viên Tác nghiệp giao dịch ngoại tệ Hà Nội 20/05/2019
16 CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quảng Ninh 18/09/2019
17 CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hải Dương Hải Dương 18/09/2019
18 CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hải Phòng Hải Phòng 18/09/2019
19 Chuyên viên /Chuyên viên Chính /Chuyên viên Cao cấp Xử lý nợ địa bàn Hà Nội 05/03/2019
20 Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội 07/01/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.