Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám đốc SeABank Tân Phát - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/11/2019
2 Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Khách hàng cá nhân Hà Nội 20/11/2019
3 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm Hà Nội 19/11/2019
4 Chuyên viên cao cấp phân tích tín dụng Khách hàng doanh nghiệp lớn (SCA) Hà Nội 18/11/2019
5 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Tài trợ Thương Mại Hà Nội 18/11/2019
6 Chuyên viên Điều vận Tài sản Hà Nội
Hồ Chí Minh
18/11/2019
7 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội 16/11/2019
8 Chuyên viên chính Phát triển dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán Khách hàng cá nhân Hà Nội 16/11/2019
9 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Khai thác CSDL Hà Nội 15/11/2019
10 Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro Hà Nội 13/11/2019
11 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
An Giang
Bình Dương
13/11/2019
12 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
An Giang
13/11/2019
13 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp Khách hàng cá nhân Hà Nội 12/11/2019
14 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội 12/11/2019
15 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội 12/11/2019
16 Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hồ Chí Minh 11/11/2019
17 Chuyên gia Báo cáo Tài chính Hà Nội 08/11/2019
18 Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội 07/11/2019
19 Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản trị Tuân thủ Hà Nội 06/11/2019
20 Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) - HCM Hồ Chí Minh 06/11/2019
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.